Разпродажба на детски дрехи ( Sale )

Разпродажба на детски дрехи

Разпродажба на детски дрехи обикновено се разбира като специално предложение, при което се продават детски дрехи на намалени цени. Това може да се прави за различни причини, като например за да се изчистят складовете за новата колекция или просто за да се привлечат клиенти. Разпродажбите често са ограничени по време и могат да включват различни типове детски дрехи, като обувки, дрехи, бельо и аксесоари.

Ликвидация на детски дрехи

Ликвидация на детски дрехи обикновено се разбира като процес на продажба на остатъчните количества на детски дрехи на склада, често на ниски цени, след като производството на тези дрехи е спряно или се прекратява бизнеса с тях. Целта на ликвидацията е да се изчистят складовете и да се получат средства от продажбата на тези дрехи. Ликвидацията често се прави на края на сезона или когато фирмата прекратява да произвежда определен тип детски дрехи.

Активни филтри